Välkommen!

IMG_7775

 Till Med den Ondes hjälp

Med den Ondes hjälp nyutgåva

Ute nu!

annabritta5

 

”Vid det mord som begicks i Haga artonhundrasextiotvå
Anna Britta Persson slog Marbolotta så
så att hon dog Tralledida, trallelila Tralelalala, lalalalala Tralledia, trallelia, Trallelelala”