FÖRELÄSNINGAR

 

HULDA, INGRID, LOVISA
OCH ELISABET
- några kvinnor ur 1700- och 1800-talets Sverige.
 

FÖRKYLNING ELLER DÖDEN - en svensk familj från början av 1900-talet, ur ett medicinhistoriskt perspektiv.  SKRIV OM DIN SLÄKT - Släkten kan liknas vid ett gigantiskt lapptäckte.
SKÄRVOR AV GLAS - den historiska romanen. 

BOKNING OCH FRÅGOR:  
karinedvall@gmail.com

PRIS
2 500 kr eller enligt överenskommelse, resekostnader tillkommer..