DIGITALT MUSEUM

Mitt museum, som jag nu visar upp i digital form, finns även på riktigt, för närvarande i klädkammaren i min bostad. Föremålen är dels släktrelaterade, men har också förvärvats som rekvisita till filmer och som inspiration i skrivandet. Detta är kort och gott Karins historia.

Karins museum
Karins museum