PUBLICERAT

Skärvor av glas

På spaning efter Deborah

Vinkelgatan 53

Spåren efter Tora

Med den Ondes hjälp
 

Spisrosor

Jag mötte Dominicus

Mat från Hurdal

 

Gustafs resa

De bortglömdas skuggor

Väf, spets och mattrasor

Huskurer

Med tankarna på annat håll
 

Vandrarna

Bönderna

Rosorna

Humlorna