SLÄKTBÖCKER

VANDRARNA

Första delen av Lapptäcket. Det blå folket. Om familjen Hedin från Västerbottens inland (2015)
Pris 100 kr

BÖNDERNA

Andra delen av Lapptäcket. De gröna, susnade, som tallarna. Om familjen Andersson från Umeå. (2016)
Pris 100 kr

ROSORNA

Tredje delen av Lapptäcket. Med hjärter ess i rockärmen. Om familjen Lundmark från Ångermanland. (2016)
Pris 100 kr

HUMLORNA

Fjärde delen av Lapptäcket. Mot fönstret, mot solen. Om faniljen Edvall från Östra Ed utanför Västervik (2016)
Pris 100 kr

Alla fyra delarna 200 kr